Majistra New York la, Bill de Blasio.

Men yon deklarasyon majistra kominal vil New York la, Bill de Blasio, fè parèt. Li reyaji sou ogmantasyon 6 mwa Stati Pwoteksyon Tamporè a (TPS) pou imigran ayisyen yo.

<<Pandan nou byen akeyi pwolongasyon sa a, nap di li pa ofri tout sa ki nesesè a. Ayisyen kap chache refij nan peyi nou an merite pou n ba yo bagay ki garanti, e yo pa dwe pè pou manm fanmi yo pa vin divize san rezon. Se tap imoral pou n fòse yo retounen ann Ayiti nan moman kote peyi yo ap redi pou li leve anba yon seri devastasyon dezas natirèl koze. Desizyon pou renouvle Stati Pwoteksyon Tanporè a se desizyon kòrèk la; men mwen lanse apèl bay Prezidan an pou m mande li bay yon polongasyon klonplè ki dire 18 mwa.>>

Source:voa
Publicités