« Deklarasyon pou Laprès
Rex W. Tillerson
Sekretè Deta
Washington,, DC
29 desanm 2017

Nan non gouvènman ameriken an, mwen prezante meyè ve mwen bay pèp ayisyen an nan moman n ap selebre 214èm anivèsè endepandans d Ayiti.

Lèzetazini ak Ayiti pataje yon long istwa relasyon etwat e avni nou genyen yon rapò ki pi sere toujou gras ak preske yon milyon Ayisyen-Ameriken ki ofri kontribisyon yo pou ni pwosperite Lèzetazini ni kwasans ekonomik Ayiti.

Nou rekonèt gwo kokenn pa annavan Ayiti reyalize pandan ane pase a. Envestiti Prezidan Jovenel Moise nan mwa fevriye a, plis travay Ayiti ap fè pou l stabilize sistèm elektoral li a pou lavni, tou sa ka sèvi pou montre Ayiti toujou rete angaje vizavi demokrasi, dwamoun ak etadedwa. Nou remake tou pwogrè enpòtan ki fèt nan domèn sekirite a e nou fè Ayiti konpliman pou efò li fè pou l devlope sektè agrikòl la.

An tan ke yon zanmi e yon patnè de long dat, Lèzetazini rete ak angajman pou l apiye Ayiti pandan peyi a ap fè efò pou l ogmante kwasans ekonomik ak envestisman li, sa ki ka pèmèt li reyalize potansyèl li yon fason total-kapital.”

 

Crédit.. voa kreyòl 


Publicités